Kuranta kvanto de vort-artkoloj: /55000  

Амала [1:188]

Амала, (aмaлa), v. infra. Hinc: oтcюдa: амалаттар.