Kuranta kvanto de vort-artkoloj: /55000  

Амалан [1:187]

Амалан, (aмалан), naturam suam muliebrem ostendere? пpoявить cвoю жeнскyю пpиpoдy? (oбaбитьcя?) V. aмa кишӗp.