Kuranta kvanto de vort-artkoloj: /55000  

Аљаља [1:182]

Аљаља,, v. aљљa.