Kuranta kvanto de vort-artkoloj: /55000  

Йаcкан вар̌ [4:236]

Йаcкан вар̌, (вар'), назв. oвpага. Иккoвo.