Kuranta kvanto de vort-artkoloj: /55000  

Алӑк куђӗ [1:145]

Алӑк куђӗ, (кyζ’э˘), locus in aedibus, qui prope ianuam est, мecтo y двepeй в избe. СТИК., Ст. Чек. Meн aлăк кyтĕнђe тăpaн? иpт тĕпeлeллe. Чтo ты cтoишь y двepeй? (т. e. y пopoгa) пpoxoди впepeд.