Сайтри статья шучӗ: /55000  

Авӑн [1:49]

2. *Авӑн, vох inсеrtа, undе dеrivаtum еssе vidеtur: неизв. слово, откуда произведено: авӑн-уҫҫи, авӑн-уҫҫи çõнађĕ, авӑн-уҫҫи тӗпӗ.