Сайтри статья шучӗ: /55000  

Ака туй [1:83-84]

Ака туй, то же, что и ака туйӗ. ― Ред.