Сайтри статья шучӗ: /55000  

Орапа токонĕ [2:17]

Орапа токонĕ, (m┐oгoн'э̆), orbis rotae аларман, quae appellatio utrum hoc loco vera sit, ambigitur. V. тукун, токон, тукăн. Обод колеса ручной мельницы. Шевле. Сомн.