Сайтри статья шучӗ: /55000  

Çил алăкĕ (алы̆к') хуппи [2:46]

Çил алăкĕ (алы̆к') хуппи, operculum ianuae venti (v. supra). П. И. Орлов. Вăсем (76) виçĕ алăк валлi виççĕ.